ДАРБИ И ТАЛАНТИ

Нима е възможно Създателят да е забравил да те надари и теб с таланти? Всеки от нас вече има своя скъпоценен «камък» за своя уникален дар, своя талант, благодарение на който може да изпълни своето предназначение. 

Как да видиш, как да разбереш това, което е само твое? Какво е необходимо да развиваш в себе си? На какво да насочиш своето време, сили, внимание? Как да се научиш да виждаш и разбираш всички онези    дарби, които си получил за този живот? 

Кекалике ще разкаже за своя опит и за опита на много хора и техните прегледи на фино ниво. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1ч.
ЕЗЫК: Превод и озвучаване на български език

1800 ₽УБ (≈ 50 лева)

Достъп 180 дни