ОБЩУВАНЕ С АНГЕЛИТЕ

10 000 РУБЛИ

НАЧАЛО НА ЗАНЯТИЯТА: 31 януари 2019

Брой на участниците: неограничен

ВРЕМЕ: 22:00 Московско време (21:00 Българско време)

ПЕРИОДИЧНОСТ: 2 пъти в седмицата, 30-60 минути

ТЕХНИКА: фейсбук

Особеност: необходимо е да имате фейсбук акаунт

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 седмици

ВНИМАНИЕ: занятията се провеждат само с жени и мъже, които са преминали Семинар „Самопознание на Своето „АЗ“ Чрез Хоопонопоно“

На това занятие:

 • Ще имате възможност да видите ангелите с физическите си очи!
 • Ще имате възможност да видите ангелите чрез други способи
 • Разговор с тях
 • Разбиране на ангелите
 • Практикуване на общуване с ангелите
 • Изключване на интелекта и настройване на ангелските вълни
 • Работа с физическото тяло. Използване на физически параметри за настройване с финия свят.
 • Работа на всички нива: физическо, ментално, духовно
 • Разблокиране на естествения поток на общуване
 • За да постигат резултати, участниците трябва да изпълняват домашни задания. Те не са много, но е нужно да се правят редовно
 • Занятията се провеждат с елементи на преглед на фино ниво
 • Достъпът до материалите е денонощен. Ако в момента на срещата във вашата часова зона е нощ, ще можете да отработите заданията по-късно.

 

Противопоказания: ако сте бременни, психически неуравновесени, не обичате да учите.

10000 ₽УБ (≈ 262 лева)