Гривна Дъга

Изчистваща Гривна с цвят на дъга c надписи «I Love You» и «Thank You», гравирани в бяло. Надписите са направени с почерка на Ихалеакала Хю Лен. Всяка гривна има своята идентификация, свето „Аз” и то е уникално за всяка от тях. Размерът е подходящ както за мъже, така и за жени.

Носенето на „Изчистващите Гривни” позволява да се намираме в процес на непрекъснато изчистване, при което спомените за болка и страдания се обгръщат с Любов и Благодарност и се освобождават в Празнотата. Такова постоянно изчистване позволява на ума да се връща в Нулата, възстановявайки душата, като я превръща в чиста Светлина и Любов. Само в Нулата Любовта се обновява и Божественото вдъхновение става възможно.

„Изчистващите Гривни” ни освобождават от токсичните спомени, проиграващи се в нашето подсъзнание.”

                                                                                                              Доктор Ихалеакала Хю Лен

720 ₽УБ (≈ 20 лева)