Силата на Живота – Хапу Лес

Хапу Лес – Силата на Живота. Това е Изчистващ Инструмент на Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно, който помага да се разчистят безкрайните блокажи към самия себе си, към своята Идентификация, своето предназначение. Когато всички сфери на живота са блокирани, Хапу Лес - Силата на Живота позволява да се разтвори натрупаното напрежение, като в същото време разкрива блокираните енергийни резерви в живота. Няма ограничение за използването му.

Двулицева пластмасова карта.

 

 

Двулицева пластмасова карта

850 ₽УБ (≈ 23 лева)