Ключодържател

Ключодържател с цвят на дъга c надписи «I Love You» и «Thank You», гравирани в бяло. Надписите са направени с почерка на Ихалеакала Хю Лен. Всеки ключодържател има своята идентификация, свето „Аз” и то е уникално за всеки от тях.

Ключодържателят позволява да се намираме в процес на непрекъснато изчистване, при което спомените за болка и страдания се обгръщат с Любов и Благодарност и се освобождават в Празнотата. Такова постоянно изчистване позволява на ума да се връща в Нулата, възстановявайки душата, като я превръща в чистата Светлина и Любов. Само в Нулата Любовта се обновява и Божественото вдъхновение става възможно.

„Изчистващият Ключодържател” ни освобождава от токсичните спомени, проиграващи се в нашето подсъзнание.”

Доктор Ихалеакала Хю Лен

720 ₽УБ (≈ 20 лева)