Преглед: Минали Животи

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 минути
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: Skype
ДАТА: определя се след регистрацията
ВРЕМЕ: определя се след регистрацията

ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ

Прегледът помага да изясните отдавна мъчещ ви проблем и да видите малкия корен, който води към дълбокото начало на ситуацията. Често интелектът иска да знае, вместо да чувства и да се доверява. Благодарение на иформацията, получена от минал живот се открива нов слой за изчистване. Ние се състоим от спомени и 99% от тях са от миналото.

Прегледът напомня на процеса регресия, но за разлика от регресията, вие не се потапяте в състояние на хипноза или медитация. Много хора не могат да се отпуснат достатъчно за регресия. По време на прегледа, чрез Кекалике това се прави много по-бързо и леко. Ангелите и Духовните Наставници винаги знаят какво е нужно да ви разкажат. Имате проблем, който води началото си от минал живот? Искате да изясните ситуацията? Понякога човек трябва да разбере и да осъзнае какво е пропуснал и, вероятно, това сте точно вие.

Сайт „Хоопонопоно Чудеса“ и Кекалике не гарантират, че изчистването ще доведе до специфичен желан резултат на дадения човек.  Кармата и Създателят са арбитри на всеки индивидуален случай и информация, дадена на Прегледа. Кекалике използва процеса хоопонопоно от момента на регистрацията ви за преглед и продължава процеса още една седмица след неговото приключване.

3000 ₽УБ (≈ 72 лева)

Скъпа Кекалике,
Благодаря за прегледа на 28.03 за моите минали животи. Благодаря за подкрепата. Аз и моето Унихипили сме щастливи, че можем да разчитаме на такава подкрепа, когато ни е трудно и объркано.
Сега имаме по-ясна посока какво и как да чистим.
Благодаря на моите духовни наставници, че дадоха точно това, което ми показа връзка с проблемите, които преживявам, а именно като проиграване на спомени.
Без аз да задавам въпроси, ние получихме точно това, от което имаме нужда.
Осъзнавам и защо съм учителка сега, не само в буквалния смисъл, а и като учител, пазител на децата, на тяхното бъдеще. Единият ми живот го показа - тази грижа за децата - мои и чужди е и в този ми живот и знам как да чистя. А това, което беше още едно голямо чудо, което потвърждава, че всичко е в правилна посока е нещо, което буквално беше сложено пред краката ми на другия ден - днес в училището ми. Моето частно училище. Когато излязох от класната стая и тръгнах по коридора, разминавайки се с децата пред мен имаше един чисто нов молив с гумичка неподострен. Все едно, някой специално го беше оставил за мен в коридора. Децата ,обикновено, не носят такива моливи. Те си купуват подострени. А този беше чисто нов и ме чакаше да го вдигна от пода. Огледах се, нямаше деца вече около мен. Взех молива и го оставих в моя кабинет върху шкафа. Да стои там, като подаденият ми точен инструмент.
Благодаря! Обичаме те!
Махало!
Алоха!