МОЯТ МИНАЛ ЖИВОТ

Замисляли сте се понякога защо ви е страх, когато сте на високо или защо след хвърлен случаен, мимолетен поглед на  непознат за вас човек, имате усещането, че сте го познавали цял живот? Защо се случват определени неща в живота ви и защо никак не ви се удава да създадете свой бизнес?

Отговорът може да бъде във вашият минал живот. Как миналият живот се вписва в рамките на Хоопонопоно на Морна Симеона и какво става „зад кадър” по време на  изчистващите семинари? За това и много други неща ще узнаете в предстоящото радиопредаване „Моят минал живот”

Благодарим на Създателя за шанса за изчистване, който още веднъж ни дава!

 

ФОРМАТ: видео
ГОДИНА: 2015
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01:40:51

1330 ₽УБ (≈ 37 лева)

Достъп 180 дни