ИМЕ НА БИЗНЕСА И НЕГОВАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01:05:00
ФОРМАТ: аудиозапис на предаване
ЕЗЫК: Превод и озвучаване на български език

ЗАПИС НЕ СЕ ИЗПРАЩА

ДОСТЪП ЗА СЛУШАНЕ 30 ДЕНА

Тази  Беседа на Камайли Рафаилович и Ихалеакала Хю Лена започва необикновено. Те започват с нумерология: разкриват тайната на числото на Свободата и че за това число е говорила сама Морна Симеона – създателката на Процеса Самопознание на "Аз" чрез Хоопонопоно.

В беседата подробно се  разглеждат  въпроси, свързани с името и идентификацията на Бизнеса. На всеки въпрос  на слушателите Ихалеакала и Камайли дават  невероятни отговори.

Например,  те молят един от слушателите да започне да прилага новия  изчистващ инструмент за своя бизнес, за да видят какво се случва на фино ниво. Това, което те виждат  е отвъд пределите на разума!

Тази беседа ще бъде интересна и полезна за всеки. Присъединете се към прослушването и.

 

Участници:

Ихалеакала Хю Лен

Камайлилали Рафаилович

 

Водеща:  Кеала Рафаилович

950 ₽УБ (≈26 лева)

ДОСТЪП: 30 ДНИ