В КАКВО СЕ СЪСТОИ ПРОБЛЕМА? ОТНОШЕНИЯ С УНИХИПИЛИ

ФОРМАТ: аудио запис
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 00:34:40
Участници:
Камайли Рафаилович
Ихалеакала Хю Лен

ЕЗЫК: Превод и озвучаване на български език

Камайли и Ихалеакала разглеждат въпроси, свързани с Унихипили – защо е важно да се поддържа диалог с Унихипили, какво е нужно да се прави всеки ден, грижа за Унихипили. Камайли казва: "Аз мога да чуя как моето подсъзнание пита: "Ние използвахме ли нашите инструменти?" Спомням си: "Не". И така, аз започвам да прилагам инструменти за изчистване и нашит диалог продължава".

Разговорът на участниците е много интригуващ. Участниците в  беседата работят над съзнателните и несъзнателни елементи на проблемите и отношението към тях, като не забравят да разкажат и за нови хоопонопоно инструменти.

Станете част от изчистването.

УЧАСТНИЦИ: 

Камайли Рафаилович

Ихалеакала Хю Лен

Водеща: Кеала Рафаилович

850 ₽УБ (≈24 лева)

ДОСТЪП: 30 ДНИ