ОТВЪД СВОИТЕ ГРАНИЦИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 47:23:00
ФОРМАТ: аудиозапис на предаване
ЕЗЫК: Превод и озвучаване на български език

Предаването на тема „Отвъд своите граници“ е наситено с много и интересни отговори на въпроси като:

  • Какво означава да гледам отвъд своите предели? 

  • Как да се науча да не се въвличам?  

  • Какво да направя, ако вече в гнева си съм дал воля на емоциите си?

  • Защо хората не възприемат всичко така, както на теб ти се иска?

  • Какво да направя,  ако в конфликта втората страна не иска да пусне ситуацията?

  • Често казват, че трябва да се огледаш наоколо, за да видиш какво се случва вътре в теб. Как да разбирам това?

  • Как да овладееш себе си, за да не обвиняваш другите.

 Също така ви очакват истории за заземените души и за това как Морна е работила с тях. И както винаги, нови инструменти за изчистване, които Камайли и Ихалеакала дават за слушателите на МСКР беседите.

Участници:

Ихалеакала Хю Лен

Камайлилали Рафаилович

950 ₽УБ (≈26 лева)

ДОСТЪП: 30 ДНИ