МсКр: ПРАВИЛНОТО ВРЕМЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 00:59:49
ФОРМАТ: аудиозапис на предаване
ЕЗИК: Превод и озвучаване на български език

Мислили ли сте за това, че има правилно време за започване на бизнес, отношения с партньор и даже за телефонно позвъняване? В тази беседа можем да видим на екрана Ихалеакала, Камайли, както и други участници и ще изследваме темата за БОЖЕСТВЕНОТО ВРЕМЕ, а също така ще се запознаем с инструмент, който помага винаги да пристигаме навреме. Примери на участници за използване на физически инструменти, продажби, задълбочаване в концепцията за хоопонопоно във всички сфери на живота. Времето да бъде винаги ПРАВИЛНОТО за всички нас!

 

Участници:

Ихалеакала Хю Лен

Камайлилали Рафаилович

950 ₽УБ (≈26 лева)

ДОСТЪП: 30 ДНИ