МсКр: МУЗИКА И ХООПОНОПОНО

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 00:42:05

ЕЗЫК: Превод и озвучаване на български език

В тази МСКР беседа Камайли Рафаилович има особен гост — Момилани Рамструм, която разказва за начините на чистене с музика и на самата музика.

В процеса на разговора Камайли също споделя своя удивителен опит. Всеки от нас е забелязвал как изведнъж започва да си тананика една или друга песен. Оказва се, че вие преди всичко проигравате спомени, прикрепени към тази песен! Всяка музика има своята идентификация.

Хоопонопоно изчистването се използва за създаването на музикални произведения, а също така то има благотворно влияние на целия творчески процес било то работа, бизнес, приготвяне на храна или грижа за детето. Използването на вашите таланти и дарове независимо от това какви са те, съчетани с чистенето дават една невероятна рецепта как да се живее в лекота всеки ден. Само в такъв случай енергията на Създателя може да дойде именно до вас!

УЧАСТНИЦИ: 

Камайли Рафаилович

Момилани Рамструм

Водеща: Кеала Рафаилович

850 ₽УБ (≈24 лева)

Достъп 30 дни