От Ихалеакала

ihaleakala8Единствената цел на  моя и вашия живот се явява възстановяването на нашата идентификация – нашия Разум – връщането му в изходно състояние на нула или вакуум (Буда), чистота на сърцето (Исус) и празнота (Шекспир) чрез непрекъснато изчистване.

Именно в пустотата, в нулата пребивава Божествената Любов, давайки вдъхновение за идеални взаимоотношения, съвършено здраве и богатство.


Функцията и отговорност на Съзнанието (Интелекта) се явява инициирането на изчистване, грижа за подсъзнанието, обучението на Подсъзнанието на процеса на чистене, а също така и на разговор със Създателя за направление в живота.

Съзнанието няма ни най-малка представа какви спомени се проиграват (11 млн. в секунда) в Подсъзнанието. САМО БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ МОЖЕ ДА ПРЕОБРАЗУВА ТОКСИЧНИТЕ СПОМЕНИ В ЧИСТА ЕНЕРГИЯ. БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ – ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗТОЧНИК ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ!


Съзнателният разум не може да извършва тези функции в живота!

Подсъзнанието като супер компютър, се явява ключ в Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно процеса. Ако си обградил с любов и грижа Подсъзнанието, то то ще ни стане съюзник, чистейки непрекъснато даже тогава, когато ние спим. Желая на Вас и Вашите семейства, роднини и предци мир отвъд пределите на разума.


Мирът на Моя «Аз»,


Доктор Ихалеакала Хю Лен