МсКр: СЕМЕЙСТВО И ОТНОШЕНИЯ

Това е предаване за майки и бащи, което разкрива възможността да видите как ежедневното практикуване на хоопонопоно може да обнови отношенията с децата и съпрузите ви. Малки деца - малки проблеми, големи деца - куп проблеми и трудности.

Ново разбиране за „да бъдеш родител“. Два нови инструмента за ситуации с деца. Позволяваме си да бъдем самите себе си, а на децата - да изграждат живота си, като не им пречим със своя контрол. Как да направим така, че детето, независимо дали е на 2 или на 55 години, да ни вижда през очи, пълни с любов, без претенции.

Достъп 30 дни
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 00:54:00
ЕЗЫК: Превод и озвучаване на български език

950 ₽УБ (≈ 25 лева)