Сийпорт Книгоразделител

Сийпорт книгоразделител – е инструмент, който провежда Хоопонопоно процеса със  спомени, свързани с писмени материали. Може да се постави между страниците на документа, на самия документ или да се прокара над всички документи. Отлична възможност за изчистване на документи с голям обем.

Сийпорт книгоразделителят е незаменим инструмент в бизнеса, спорни въпроси, съдебни дела, корекция на ситуация с деца.

430 ₽УБ (≈ 12 лева)